clo

Zrušení osvobození od DPH při dovozu zboží do EU od 1. července 2021

Brexit – změny celních předpisů a elektronická komunikace