Brexit – změny celních předpisů a elektronická komunikace

Brexit – změny celních předpisů a elektronická komunikace

Velká Británie opustila Evropskou unii a v lednu 2021 je konec sjednaného přechodného období, kdy nebylo třeba celních deklarací. V důsledku těchto změn bude již nutná celní deklarace pro všechny zásilky z EU do Velké Británie a naopak. Dále bude nutné od března 2021 posílat určitá data celním orgánům v EU – před nakládkou v zemi vývozu k zásilkám s doručením, nebo tranzitem v EU, Norsku nebo Švýcarsku. V červenci 2021 budou následovat další změny, a to formální celní deklarace pro veškeré příchozí zásilky do EU.

Dojednané přechodné období, které je beze změn, končí k 31.12.2020. Do tohoto období je vše tak, jak to známe, například žádná obchodní omezení, žádná cla, nejsou žádné kontroly na hranicích mezi EU a Velkou Británií, je volný pohyb osob a zaměstnanců podle stávajících pravidel, žádná omezení pozemní přepravy, a tak dále.

Od ledna 2021 se Velká Británie stane pro země EU třetí zemí a budou zavedena určitá omezení týkajících se hranic a potřeby dodržovat celní a jiné požadavky týkající se pohybu zboží. Všechny podmínky a požadavky ekonomické spolupráce mezi EU a Velkou Británií jsou určené na základě Dohody o volném obchodu.

Budou probíhat celní kontroly, ale cla mohou být kompletně zrušena. Vybírat se bude DPH a spotřební daň. Pokud ovšem nebude uzavřena dohoda o volném obchodu, tak se obchodní vztahy mezi EU a Velkou Británií budou řídit pravidly Světové obchodní organizace (tzv. “No‑deal” Brexit). To znamená, že budou zavedena cla tak, jako pro třetí země, nastavení DPH a pravidla pro výběr spotřební daně se změní.

Dále tu máme protokol o Severním Irsku, který vstoupí v platnost 1. ledna 2021. Bude platit na celním území Velké Británie, avšak s pravidly jednotného trhu EU. Severní Irsko tedy zůstane součástí UK VAT systému, ale v souladu s regulacemi EU VAT. Znamená to, že nebudou žádné celní procedury, kontroly, nebo tarify při obchodování mezi Severním Irskem a Irskem. Obchodování se zbožím mezi Velkou Británií a Severním Irskem bude bezcelní, pokud ovšem nebude hrozit, že by se zboží dostalo do EU. Co se týká zboží, které putuje z Irska do Severního Irska, u kterého může hrozit, že vstoupí do Velké Británie, bude podléhat tarifům. Firmy v Severním Irsku musí dodržovat předpisy EU, DPH a celní předpisy (včetně DPH a registračních čísel EORI). Rozsah celních procedur a kontrol zboží mezi Velkou Británií a Severním Irskem je stále předmětem sporu mezi Velkou Británií a EU.

Pokud se vás a vaší firmy týkají nastupující změny, poradíme vám, jak můžete připravit svoje podnikání na Brexit. Níže naleznete pár tipů ve formě kontrolního seznamu, který pomůže orientaci ve změnách a přípravách.

Kontrolní seznam:

• Využijte možnosti intergrace celních dat s DHL Express a poskytujte kvalitní data včetně podrobného popisu zboží.

• Buďte připraveni poskytnout úplnou a přesnou obchodní nebo pro‑forma fakturu.

• Identifikujte komoditní kód (HS Code) vašeho produktu a zahrňte jej do faktury a elektronického přenosu dat do DHL.

• Zkontrolujte, zda jsou vaše výrobky klasifikovány jako dokument nebo zboží, protože s celními produkty se zachází odlišně.

• Zažádejte si o číslo EORI (pro EU a Velkou Británií).

• Zkontrolujte, zda máte s DHL uzavřenou smlouvu o zastupování v celním řízení.

• Zkontrolujte, zda ve Velké Británii nebo zemích EU, do kterých odesíláte, platí nějaká omezení pro váš produkt.

• Zkontrolujte, zda nejsou pro přepravu vašich výrobků potřeba další licence nebo certifikace.

• Zkontrolujte, zda pro vaše produkty existují zvláštní požadavky na kontrolovaný export.

• Využijte naši službu Duties &Taxes Paid (DTP) pro zjednodušení úhrady cla a DPH směrem k vašim zákazníkům.

• Používáte již Paperless Trade (PLT) ?

Pro jakékoliv bližší informace a dotazy využijte zákaznickou linku DHL Express 840 103 000 .

Sdílet Posílejte s DHL