Brexit – změny celních předpisů a elektronická komunikace

Brexit – změny celních předpisů a elektronická komunikace

Velká Británie opustila Evropskou unii a od ledna 2021 je konec sjednaného přechodného období, kdy nebylo třeba celních deklarací. V důsledku těchto změn je již nutná celní deklarace pro všechny zásilky z EU do Velké Británie a naopak. Dále bude nutné od března 2021 posílat určitá data celním orgánům v EU – před nakládkou v zemi vývozu k zásilkám s doručením, nebo tranzitem v EU, Norsku nebo Švýcarsku. V červenci 2021 budou následovat další změny, a to formální celní deklarace pro veškeré příchozí zásilky do EU.

Dojednané přechodné období, které bylo beze změn, skončilo k 31. 12. 2020. Do tohoto období bylo vše tak, jak jsme to znali, například žádná obchodní omezení, žádná cla, nebyly žádné kontroly na hranicích mezi EU a Velkou Británií, byl volný pohyb osob a zaměstnanců podle stanovených pravidel, žádná omezení pozemní přepravy, a tak dále.

Od ledna 2021 se Velká Británie stala pro země EU třetí zemí a byla zavedena určitá omezení týkajících se hranic a potřeby dodržovat celní a jiné požadavky týkající se pohybu zboží. Všechny podmínky a požadavky ekonomické spolupráce mezi EU a Velkou Británií jsou určené na základě Dohody o obchodu a spolupráci.

Dohoda o obchodu a spolupráci EU‑UK (TCA) je velmi obsáhlá, ale základní požadavky na přepravu od 1. ledna 2021 jsou následující:

 • Mezi Velkou Británií Evropskou unií jsou vyžadovány celní prohlášení, proto jsou k zásilkám zapotřebí obchodní nebo pro‑forma faktury.

 • Dosažení dohody o obchodu a spolupráci znamená, že ve většině případů nebudou uplatňována cla, protože na zboží zasílané mezi UK a EU byla potvrzena nulová sazba. Ta je však podmíněna doložením prohlášení o původu převáženého zboží.

 • Upozorňujeme, že DPH bude i nadále vybírána.

 • Velká Británie mění pravidla pro výběr UK VAT tak, jak již bylo dopředu avizováno.

 • Podrobnosti o pravidlech obchodu se Severním Irskem byly potvrzeny až 31. prosince 2020.

Pohyb zboží mezi Severním Irskem a Velkou Británií V prosinci 2020 bylo dosaženo dohody o tzv. protokolu o Severním Irsku. Dosažení dohody o obchodu a spolupráci mezi EU – UK nemá na dohodu o Severním Irsku vliv.

 • Tříměsíční dočasný přístup k uplatňování požadavků na celní prohlášení u zásilek přepravovaných expresními dopravci z Velké Británie do Severního Irska. To umožní, aby se zásilky i nadále pohybovaly, jako je tomu nyní, ve většině případů až do 31. 3. 2021

 • U zboží v hodnotě 135 GBP a více, které přijaly podniky ze Severního Irska (z Velké Británie), musí příjemce podat celní prohlášení do tří měsíců od převzetí zboží. Očekávají se další podrobnosti o tom, jak podat toto prohlášení. Podnikům v Severním Irsku se proto doporučuje, aby si ukládaly faktury za přijaté zboží.

 • Zboží podléhající spotřební dani a omezené a zakázané zboží zasílané z Velké Británie do Severního Irska může vyžadovat celní prohlášení.

 • Na většinu zboží ze Severního Irska do Velké Británie se nové celní procesy nevztahují. Další podrobnosti o kvalifikaci zboží ze Severního Irska naleznete ZDE.

 • Pro pohyb zboží mezi Severním Irskem a EU nebudou vyžadována žádná celní prohlášení, jedná se o transakce uvnitř celního území EU.

 • Více informací o tomto tématu naleznete ZDE .

Níže naleznete pár tipů ve formě kontrolního seznamu, který pomůže orientaci ve změnách a přípravách.

Kontrolní seznam:

 • Využijte možnosti intergrace celních dat s DHL Express a poskytujte kvalitní data včetně podrobného popisu zboží.

 • Buďte připraveni poskytnout úplnou a přesnou obchodní nebo pro‑forma fakturu.

 • Identifikujte komoditní kód (HS Code) vašeho produktu a zahrňte jej do faktury a elektronického přenosu dat do DHL.

 • Zkontrolujte, zda jsou vaše výrobky klasifikovány jako dokument nebo zboží, protože s celními produkty se zachází odlišně.

 • Zažádejte si o číslo EORI (pro EU a Velkou Británií).

 • Zkontrolujte, zda máte s DHL uzavřenou smlouvu o zastupování v celním řízení.

 • Zkontrolujte, zda ve Velké Británii nebo zemích EU, do kterých odesíláte, platí nějaká omezení pro váš produkt.

 • Zkontrolujte, zda nejsou pro přepravu vašich výrobků potřeba další licence nebo certifikace.

 • Zkontrolujte, zda pro vaše produkty existují zvláštní požadavky na kontrolovaný export.

 • Využijte naši službu Duties &Taxes Paid (DTP) pro zjednodušení úhrady cla a DPH směrem k vašim zákazníkům.

 • Používáte již Paperless Trade (PLT) ?

Pro jakékoliv bližší informace a dotazy využijte zákaznickou linku DHL Express 840 103 000 nebo 220 300 111.

Sdílet Posílejte s DHL