BRIC, N-11 a MINT: Co tyto zkratky znamenají pro Váš byznys?

BRIC, N‑11 a MINT: Co tyto zkratky znamenají pro Váš byznys?

Je mnoho faktorů, které ovlivňují podobu globálního obchodu a financí. Zdá se, že největším trendem je postupný přesun důležitosti USA a Evropy ve prospěch Číny a dalších ekonomik. Kdo jsou tedy tyto další ekonomiky a co bychom o nich měli vědět?

Abychom pochopili dynamiku nové globalizované ekonomiky, jsou některé země často seskupeny na základě společných rysů, jako je rychlost růstu, populace a politické okolnosti. Všichni víme o G7 (dříve G8), ale co znamená BRIC a N‑11? Co tyto uskupení znamenají pro vaše podnikání – konkrétně příležitosti přeshraničního obchodu?

Co znamená BRIC

V roce 2001 bylo identifikováno uskupení zemí BRIC – Brazílie, Rusko, India a Čína, které mají potenciál stát se nejsilnějšími ekonomikami světa a změnit dominantní ekonomické postavení národů skupiny G7.

V roce 2009 uspořádali lídři zemí BRIC první summit, díky čemuž se se posunuli z pouhé ekonomické zkratky na formální instituci. Poté v roce 2010, na pozvání Číny, byl termín rozšířen na „BRICS“, aby zahrnoval i Jižní Afriku.

V současnosti jsou tyto země nezanedbatelnou součástí mezinárodního obchodu.

Jak si země BRIC vedou?

V současnosti se Brazílie řadí na 12, Rusko na 11, Indie na 6 a Čína na 2 místo v žebříčku hodnoty HDP. Společnost PWC odhadovala, že v následujících dekádách porostou tyto rozvíjející se trhy v průměru dvakrát rychleji než země G7. Odhaduje se, že se Čína stane největší světovou ekonomikou do roku 2028 a díky rychle se rozvíjející digitalizaci by Indie měla mít v tomto roce nejrychlejší ekonomický růst ze všech zemí BRIC.

Hlavní otázka pro Váš business zůstává: Mohly by tyto země být Vaší další exportní destinací? Zde je náš rychlý přehled do ekonomik zemí BRIC.

Brazílie

Projekce růstu na 2022: 0,3%

Pozitiva: Druhá největší ekonomika na Americkém kontinentu hned po USA a největší e‑commerce trh v Latinské Americe – e‑commerce vyrostl o 31% v první půlce 2021.

Negativa: Nejmenší prognóza růstu ze všech zemí BRIC. Inflace a nižší příjmy vedou ke snížení výdajů domácností v segmentu služeb a retailu. Vysoké dovozní daně a cla odrazují mnoho přeshraničních maloobchodníků.

Hlavní oblasti importu: Průmyslové zboží, jmenovitě stroje, paliva a farmaceutické výrobky; díly pro motorová vozidla a traktory.

Drží se definice pro BRIC?: Ekonomický výhled Brazílie pravděpodobně zůstane v dohledné době nepříznivý.

Naše skóre: C

Rusko

Vzhledem k současné situaci je téměř nemožné vytvořit jakoukoliv predikci ohledně ruské ekonomiky.

Indie

Projekce růstu na 2022: 9%

Pozitiva: Indie, šestá největší ekonomika světa a země s obrovskou populací má nejslibnější potenciál růstu v prognóze růstu BRIC pro letošní rok. Díky vzrůstající penetraci internetu do indických domácností a zlepšující se digitální gramotnosti roste oblast e‑commerce raketovým tempem – předpovídá se, že tržby dosáhnou do roku 2025 120,1 miliardy USD.

Negativa: Nejnižší HDP na obyvatele ze všech zemí BRIC. Obrovská velikost a rozmanitost země může představovat problémy pro přeshraniční prodejce, kteří chtějí proniknout na tamní trh.

Hlavní oblasti importu: Paliva, drahokamy, drahé kovy, elektrické předměty a počítače, chemikálie, plasty, živočišné/rostlinné tuky, oleje, vosky, železo a ocel.

Drží se definice pro BRIC?: Indie hraje ve stínu Číny, ale dohání ji – a to rychle.

Naše skóre: B+

Čína

Projekce růstu na 2022: 4,8%

Pozitiva: Pravděpodobně předběhne USA jako největší světovou ekonomiku do konce tohoto desetiletí. Velké příležitosti pro e‑commerce obchodování: v roce 2020 dosáhl čínský online prodej 2,3 bilionu USD, což je něco málo přes polovinu celkového světového e‑commerce trhu. Očekává se, že dodavatelské řetězce narušené Covidem a prudce rostoucí poptávka se ve druhé polovině roku 2022 stabilizuje.

Negativa: Růst Číny se zpomaluje, což se může negativně přesunout do okolních zemí (Indonésie, Thajsko, Hong Kong). Pandemie způsobila zhoršení ekonomické rovnováhy uvnitř i mimo hranice Číny.

Hlavní oblasti importu: Elektrická zařízení, paliva a olej, počítače, ruda, optické a lékařské vybavení, vozidla, plasty, chemikálie a měď.

Drží se definice pro BRIC?: Určitě.

Naše skóre: A-

Které další země, kromě zemí BRIC byste měli sledovat?

Dalších jedenáct, neboli N‑11 – jsou rozvíjející se země s obrovským ekonomickým potenciálem: Bangladéš, Egypt, Indonésie, Írán, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Turecko, Jižní Korea a Vietnam.

Ačkoliv o něco pomaleji rostoucí než země BRIC, odhaduje se, že tato skupina zemí by do roku 2050 mohla dosáhnout dvou třetin velikosti ekonomik G7. Tato teorie byla založena na makroekonomické stabilitě, technologických schopnostech, lidském kapitálu a politických poměrech.

Stojí za zmínku, že trhy N‑11 byly identifikovány téměř před 20 lety a řada z nich má od té doby různé výsledky. Jim O'Neill, autor BRIC teorie a ekonom v roce 2018 řekl: „Jihokorejci si nyní užívají životní úroveň podobnou té v Evropské unii, díky čemuž je přetrvávající kategorizace Jižní Koreje jako „rozvíjející se ekonomika“ poněkud matoucí, zatímco výsledky Mexika a Egypta se považují jako „zklamání“.

V neposlední řadě představujeme země ‚MINT‘

Mexiko, Indonésie, Nigérie a Turecko tvoří země MINT. Všimnete si, že všechny čtyři se objevily v kategorii Next Eleven – berte MINT jako aktualizaci. Každá z nich má velkou a mladou populaci a Goldman Sachs předpovídá, že by se mohly dostat mezi 20 největších ekonomik do roku 2050.

Rozšiřte hranice vašeho obchodování

BRIC, N‑11, MINT – jsou zkratky využívané v ekonomy, nicméně slouží i jako extrémně důležité indikátory k možnému růstu na nových trzích pro firmy s mezinárodními ambicemi.

Bariéry globálního obchodu se neustále zjednodušují a snižují, zatímco dynamicky se rozvíjející ekonomiky vytváří nové příležitosti pro Vás a Váš business. Nyní je čas navázat partnerství s mezinárodním specialistou, který vám může pomoci oslovit zákazníky po celém světě. Zažádejte si o účet DHL ještě dnes a uvidíte, kam vás to zavede.

Originál článku s uvedenými zdroji.

Sdílet Posílejte s DHL