Jak pandemie vytěžila to nejlepší z DHL Express  -  Úvaha Johna Pearsona, Generálního ředitele DHL Express

Jak pandemie vytěžila to nejlepší z DHL Express  - Úvaha Johna Pearsona, Generálního ředitele DHL Express

Společnost DHL Express investuje řadu let do komunikace a jasného definování „poslání“ samotné společnosti. Asi před 10 lety jsme si vytvořili vlastní mantru: propojování lidí, zlepšování životů. Je to jednoduché, je to pozitivní, ale především to podtrhuje naši kolektivní víru, že logistika a globální obchod zlepšují prosperitu národů a zlepšují život pracovníků v dělnických profesích v těchto zemích.

Říká se: „Žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem.“ Náš plán a naše poslání se s příchodem pandemie setkaly s velkolepou výzvou. Na papíře jsme čelili vážné hrozbě udržení našeho podnikání a naší schopnosti obsloužit klienty. Některé globální dodavatelské řetězce byly přerušeny, v mnoha zemích se letecký provoz úplně zastavil; hraniční kontroly se objevily po celém světě; izolace uvěznila lidi v jejich domovech. Nikdo nevěděl, co na nás čeká za rohem.

Často jsem se řídil zásadou, že rychlá rozhodnutí jsou mnohdy špatná rozhodnutí a nenechám se tlačit smyšlenými termíny. Tato situace byla jiná. Z týmových rozhovorů a společného přemýšlení rychle vyšlo najevo, že je nutné změnit pracovní rutiny a procesy téměř přes noc. Naprosto zásadním prvkem se stala komunikace, když jsme museli připravovat a předávat srozumitelné zprávy našim zaměstnancům ve 220 zemích a teritoriích. Klíčovou prioritou bylo zajistit ochranu zaměstnanců před virem a vypořádat se s vyhlídkou snižování stavu zaměstnanců. Rozhodli jsme se radikálně změnit pracovní prostředí.

Zvládli jsme vtlačit čtyři roky technologického pokroku do čtyř měsíců. Dříve byla oddělení jako HR a IT často známá jako podpůrná oddělení. Najednou jsme museli přesunout 9 000 zaměstnanců s notebooky na jejich nová pracovní místa v jejich domácnostech. Tyto okolnosti potvrdily mé podezření, že něco jako podpůrné funkce neexistují: všichni jsme v první linii a nenastala jediná chvíle, abychom nebyli plně propojeni s našimi zákazníky. Ve skutečnosti jsme s nimi byli spojeni více než kdykoli předtím.

V jeden moment jsme dodávali PPE z celého světa do Číny a poté se během několika týdnů změnil směr a museli jsme přesunout PPE z Číny do celého světa. Pomohli jsme udržet existenci značek, které musely náhle zavřít své kamenné obchody a přesunout své podnikání do online světa. Jak těžký by byl život, kdyby lidé nedostávali své balíčky? Nebylo by žádné kutilství, žádné zahradničení, žádné knihy, žádné sportovní vybavení, nemluvě o vakcínách, zdravotnických potřebách nebo náhradních dílech pro vozidla.

Během několika týdnů se ukázalo, že naše podnikání je velmi silné a naši zákazníci nás potřebovali více než kdy jindy. Zjistili jsme, že jsme schopni tyto potřeby naplňovat, protože naši zaměstnanci byli ochotni přizpůsobit se krizi. Propojování lidí, zlepšování životů - nikdy předtím to nebylo důležitější než během pandemie: nikdy předtím jsme si to interně a externě tolik neuvědomovali. Tento jednoduchý a skvělý slogan, se stal naším posláním, smyslem a součástí našeho vlastního slovníku.

Naše strategie se přizpůsobovala okolnostem. Přišli jsme s takovým přemýšlením i mluvením o společnosti, které umožnily týmům aplikovat jejich vlastní rozhodnutí ve prospěch DHL. Během nejtemnějších dnů se dlouhodobá investice do komunikace a objasňování našeho smyslu navrátila. Naštěstí jsme nebyli výkonnou radou deseti, kteří by se zasazovali o to, co máme dělat, měli jsme 110 000 obhájců, našich zaměstnanců, toho, co bychom měli dělat. Náš smysl nám dal impuls, který jsme potřebovali, abychom se přizpůsobili. Na mysli nám vyvstal koncept „ovlivnit tisíce“.

Pandemie prokázala naši odolnost. V globálním měřítku působíme ve 220 zemích a teritoriích a musíme počítat s tím, že naše služby budou každý týden někde narušeny přirozenými nebo politickými událostmi . Musíme se s tím vypořádat. Jako společnost musíme být optimističtí ohledně rychlého zotavení z pandemie - stejně, jako jsme se překonali islandský oblak popela z roku 2010 a velkou recesi z roku 2008.

Tak jako řada dalších firem v první linii a v oblasti základních služeb, jsme pomohli zajistit obživu, poskytli jsme zdraví a radost, umožnili jsme růst a udrželi běh dodavatelských řetězců. Naši zaměstnanci tak snadno mohli vidět, jaký mají vliv. Byl to pro ně zdroj ohromné hrdosti a smyslu. To se odrazilo v našem každoročním zaměstnaneckém průzkumu, kterým jsme oslovili všechny naše pracovníky. Průzkum ukázal, že zapojení zaměstnanců se zvýšilo ze 77 % v roce 2019 na 82 % v roce 2020.

Výhody udržení globálních propojení se staly oproti dřívějšku hmatatelnějšími. Samotný vývoj vakcín je skvělým příkladem globalizace v celé její kráse. Bez globální dělby práce a globální výměny znalostí by to nebylo možné.Teď, když se zvyšuje produkce vakcín, závisí jejich distribuce zásadně na globální logistice. K dnešnímu dni jsme distribuovali více než 200 milionů dávek vakcíny proti Covid‑19 do 120 zemí. Toto je vynikající příklad našeho smyslu (a globalizace) v akci.

Distribuce vakcín není nezbytná jen pro naše zákazníky a svět. Je to také motivující pro naše zaměstnance, kteří se cítí být toho součástí, jejich rodiny dávají najevo svou hrdost a jsou nadšení, když vidí, že naše letadla dorazí a začne distribuční proces.

Náš smysl však není jen rysem pracovního života. Chceme, aby naši zaměstnanci byli aktivními občany při pomoci městům, vesnicím a komunitám, ve kterých žijí. Naše programy „Go“ podporují úsilí zaměstnanců přispívat společnosti v širším měřítku.

Ať už jde o usnadnění přeshraničního obchodu (GoTrade), poskytnutí příležitosti mladým lidem naučit se nové dovednosti (GoTeach), příprava na logistické výzvy přírodních katastrof (GoHelp) nebo zajištění slučitelnosti obchodního úspěchu s ochranou životního prostředí (GoGreen ). Také jsme spustili DHL's Got Heart – zaměstnancům dává možnost iniciativně upozornit na charity, které sami podporují nebo nastavit další cesty k podpoře dobré věci.

Mezinárodní spolupráce může čelit silám nacionalismu a protekcionismu, které ohrožují obchodní toky. Jack Ma z Alibaba to vyjádřil stručně: „Pokud se obchod zastaví, začne válka“. Firemní pracovní kultury mohou nabídnout model pro společnosti a ukázat, jak může obchod překonat náboženské a kulturní rozdíly a být inkluzivní nebo propojovat mnoho národností a jazyků.

Víme, že obchod může zmírnit napětí mezi národy a vytvořit pouta přátelství. Pokud se společnostem, jako je ta naše, podaří zapojit a posílit postavení našich zaměstnanců, poskytne to vládám a širší společnosti vzor.

Někdy je těžké najít slova, která by řekla, co máme na mysli, když mluvíme o smyslu. Ale zjistil jsem, že to není vždy nutné. Pamatujete si píseň Bridge Over Trouble Water (Most přes problematickou řeku) od Simona a Garfunkela? Během pandemie jsme tuto píseň a texty použili k doplnění některých našich zpráv. Bylo to nezapomenutelné. Vytvořilo to náladu a jasné sdělení. Vyjádřilo to vše, co jsme potřebovali sdělit o tom, jak musíme maximalizovat naše společné úsilí, abychom překonali nezdary těchto obtížných dnů. Jsme hrdí na to, že jsme udělali, co jsme mohli, abychom zklidnili problémové vody.

Poslední myšlenky: Smysl jakékoli společnosti a organizace by měl být sladěn s tím, co dělá, kde působí, v jakém odvětví se nachází, jaký má majetek a kde její zaměstnanci žijí. Důležité je, jak se „lokálně“ připojíte a na konci dne je váš vlastní příklad tím nejlepším příkladem. Vaši zaměstnanci budou hrdí, a to oprávněně, protože pomyslnou pochodeň nosí právě oni.

Sdílet Posílejte s DHL