Posílejte své zásilky udržitelně: Co nabízíme v rámci služby GoGreen a GoGreen Plus?

Posílejte své zásilky udržitelně: Co nabízíme v rámci služby GoGreen a GoGreen Plus?

Hledáte partnera, který vám pomůže dosáhnout vašich cílů v oblasti udržitelnosti? DHL Express je průkopníkem v oblasti udržitelné logistiky.

Udržitelnost je naší odpovědností - objevte, jak naše ekologické logistické produkty a řešení mohou minimalizovat vaše uhlíkové emise, aniž by se snížil výkon vašeho dodavatelského řetězce.

V současné době zákazníkům nabízíme dvě udržitelné řešení, službu GoGreen a GoGreen Plus, co vám každá z nich nabízí?

Služba GoGreen

Služba GoGreen společnosti DHL Express je ekologicky šetrná iniciativa, která se zaměřuje na snižování environmentálního dopadu přepravy zásilek. Je navržena tak, aby minimalizovala emise skleníkových plynů a přispívala k udržitelnosti životního prostředí. Zákazníkům poskytujeme přepravní služby šetrné k životnímu prostředí. DHL Express se snižuje emise oxidu uhličitého (CO2), energeticky účinným provozem a implementací inovativních technologií.

Služba GoGreen zahrnuje několik klíčových opatření:

Zelené dodávky: DHL Express aktivně investuje do vozového parku s nízkými emisemi, jako jsou elektromobily, hybridní vozidla a alternativní paliva, aby snížil znečištění ovzduší a emise skleníkových plynů.

Efektivní trasy: DHL Express optimalizuje trasování svých dodávek, aby minimalizoval počet ujetých kilometrů a spotřebu paliva. To zahrnuje využití technologií, které pomáhají vytvářet nejefektivnější cesty a minimalizovat dopravní zácpy.

Nízkouhlíkové zařízení: DHL Express využívá moderní, energeticky účinné technologie a zařízení ve svých logistických centrech a skladech. Tím snižuje spotřebu energie a přispívá ke snížení emisí.

Udržitelné obaly: Společnost DHL Express se také zaměřuje na využívání udržitelných a recyklovatelných obalů pro přepravu zásilek, což přispívá k snižování množství odpadu a ochraně přírodních zdrojů.

Služba GoGreen Plus

Společnost DHL Express nedávno uvedla na trh GoGreen Plus, specializované řešení, které pomáhá podnikům snižovat emise uhlíku spojené s jejich zásilkami prostřednictvím používání udržitelného leteckého paliva.

SAF je biopalivo, které se vyrábí z obnovitelných zdrojů, jako jsou rostlinné oleje, živočišné tuky, odpadní produkty a zemědělské plodiny. SAF je speciálně navrženo pro použití jako náhrada tradičního leteckého paliva a může snížit emise skleníkových plynů až o 80 % ve srovnání s fosilními palivy.

Pomocí offsetingu kompenzujete emise CO2 mimo vlastní společnost, například výsadbou stromů. Prostřednictvím insettingu v rámci programu GoGreen Plus přímo snižujete emise CO2 z dopravy vlastního dodavatelského řetězce.

Na webu MyDHL+ můžete jedním kliknutím investovat do udržitelného leteckého paliva a snížit tak emise uhlíku z vaší zásilky o 30 %.

DHL Express vystavuje mezinárodně uznávaný certifikát, kterým se firmy mohou prokazovat nejrůznějším institucím nebo se jím prezentují svým zákazníkům.

Sdílet Posílejte s DHL