Zakázané zboží v síti DHL Express

Zakázané zboží v síti DHL Express

Komodit, které představují jisté riziko nejen pro leteckou přepravu, je celá škála. V síti DHL Express máme seznam zakázaného zboží, které za žádných okolností nepřijmeme k přepravě. Pojďme si říci, kterých komodit se to týká.

Zakázané zboží v síti DHL Express

 • Živá zvířata – včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel.
 • Lovecké (zvířecí) trofeje, části zvířat jako například slonovina, žraločí ploutve, zbytky zvířat nebo popel a vedlejší produkty živočišného původu spadající pod úmluvu CITES.
 • Lidské ostatky nebo popel.
 • Neražené drahé kovy (jakýkoliv cenný kov, obvykle ve formě cihel nebo slitků).
 • Hotovost (zákonná platidla – bankovky, mince).
 • Volně ložené drahokamy a polodrahokamy (broušené nebo nebroušené, leštěné i neleštěné).
 • Celé střelné zbraně, munice, výbušniny, zbraně poháněné stlačený, vzduchem, imitace a repliky střelných zbraní.
 • Nelegální zboží jako například padělané zboží, narkotika.
 • Dále majetek, jehož přeprava je zakázána jakýmkoliv zákonným předpisem či nařízením jakékoliv federální, státní vlády, či místní samosprávy v jakékoliv zemi, do které nebo přes kterou se zásilka přepravuje.
 • Radioaktivní látky.
 • Toxické plyny.
 • Infekční látky klasifikované do kategorie A.
 • Jiné nebezpečné zboží, které převyšuje limity omezeného množství ADR.

Dále je tu seznam zboží, na které se vztahuje omezení a lze je přepravit pouze se schválením DHL Express - hračky připomínající střelné zbraně, částí střelných zbraní, elektrické paralyzéry a repliky munice, starožitnosti a umělecká díla tabákové a jiné kolky, cigarety, doutníky a tabákové výrobky, šperky a hodinky pamětní mince a medaile, konopí pro léčebné účely.

Existuje zboží, které je pro zákazníky zdánlivě bezpečné, přesto se takové zboží řadí mezi nebezpečné a vztahují se na něj omezení a nelze je vpustit do letecké sítě DHL Express bez toho, aniž by byl klient pro tyto přepravy schválen.

Jedná se o tyto komodity:

 • Hořlavé látky nebo spreje pod tlakem jako například: parfémy a další kosmetika, lak na nehty, lak na vlasy.
 • Lithiové baterie – telefony, tablety, lap topy, power banky, sluchátka, fotoaparáty, elektronické cigarety, drony a jiné hračky s baterií.
 • Ostatní nebezpečné zboží například, alkoholické nápoje nad 70 % obsahu alkoholu, dezinfekce, magnetický materiál, barviva.

Proč jsou taková omezení?

Zásilky obsahující nebezpečné zboží, podléhají národním a mezinárodním předpisům. Takové zásilky musí být správně označeny a jasně identifikovány, že obsahují nebezpečné části zboží. Mezi nebezpečné zboží, jak jsme již zmínili, patří zejména předměty a látky, které jsou hořlavé, žíravé, jedovaté, podporující hoření, výbušné, radioaktivní, infekční, stlačené plyny, nebezpečné při styku s vodou, samovznítitelné při kontaktu se vzduchem, samovolně se rozkládající, organické peroxidy a ostatní regulovaný materiál.

Pokud si nejste jistí, zda můžete, nebo nemůžete přepravit svoje zboží, které obsahuje například lithiové baterie, obraťte se na naši zákaznickou linku. Tam vám poskytneme detailní informace a poradíme i se správným označením tohoto zboží. Volejte na 840 103 000 / 220 300 111, nebo pište na e‑mail: infolinka@dhl.com .

Sdílet Posílejte s DHL