Exportní celní řízení

Jak vyplnit celní fakturu pro exportní zbožovou zásilku?

Vyplnit správně celní dokumentaci nemusí být jednoduché – zvlášť když to děláte poprvé nebo po delší době. Abyste pro svou zásilku vše nachystali co nejsnáze a nejpohodlněji, můžete využít náš vzor průvodní celní faktury, který najdete zde:

(Vzor doporučujeme vyplňovat na PC)
Vhod Vám mohou přijít také tipy pro jeho řádné vyplnění, které najdete níže.

Políčko INVOICE NO. neboli číslo faktury:
Jedná se o unikátní identifikátor Vaší faktury – může obsahovat čísla i písmena. Doporučuji zvolit číslo, které vychází např. z data, kdy je zásilka odeslána. Z technických důvodů také doporučuji maximální délku 14 znaků. Číslo faktury usnadní případnou komunikaci s Finančním úřadem i osvobození zásilky od cla v případě návratu do ČR.

Políčko EORI No – EORI číslo:
V případě, že požadujete pouze vystavení VSCP, políčko ignorujte. Pokud ovšem trváte na vystavení papírového VDD (vývozní doprovodný doklad za 300,- Kč bez DPH), je nutné mít od celního úřadu přidělené EORI číslo. Žádost o přidělení čísla naleznete na stránkách Celní správy ČR, a to jak pro společnosti a živnostníky na IČO, tak pro soukromé osoby.

Políčko Customs Commodity Code Položka dle celního sazebníku:
Můžete ponechat nevyplněné, na fakturu za Vás tento údaj doplní naši celní deklaranti.

Políčko Incoterms – dodací podmínky:
Upravuje, kdo hradí přepravné a celní poplatky. Na výběr máte při přepravě s námi ze tří podmínek:

  • DAP (Delivered At Place) – přepravné hradí odesílatel, clo a DPH hradí příjemce v zemi doručení;
  • EXW (Ex Works) – přepravné, clo a DPH hradí příjemce;
  • DDP (Delivered Duty Paid) – přepravné, clo a DPH bude přeúčtováno odesílateli/jinému plátci.  (Vyclení pod podmínkou DDP je jako jediné zpoplatněno, a to částkou 500 Kč bez DPH na zásilku.)

Políčko Mode & Reason for Export – Druh a účel vývozu:
Zde prosím zvolte z prvního rozevíracího seznamu jednu ze dvou variant:

  • permanent (trvalý);
  • temporary (dočasný) – v tomto režimu za Vás clení vyřídit nemůžeme, zásilku tak budete muset vyclít sami. (Naši vzorovou fakturu ale k vyclení i následné přepravě určitě využít můžete.) Následně ještě z druhého rozbalovacího seznamu vyberte tu možnost, která popisuje Váš důvod pro vývoz nejpřesněji.

Políčko Other notes – Další poznámky:
Toto políčko můžete využít např. k doplnění preferenční věty. Tu rozhodně doporučujeme pro zásilky do Velké Británie. Preferenční větou prohlašujete, jaký má zboží původ.

Platné znění preferenční věty je následující:
The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No.*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...** preferential origin.
*Mějte prosím na paměti, že pokud hodnota Vaší zásilky přesáhne 6 000 EUR / 5 700 GBP, je nutné do preferenční věty uvést také Vaše REX číslo (tj. Exporter Reference No.).
**Namísto tří teček prosím doplňte, jaký původ zboží má (např. Czech nebo také obecně EU).

Preferenční větu je možno pro úlevu na clu využít i při exportu do jiných zemí. Jejich seznam a konkrétní podmínky naleznete na stránkách Celní správy ČR na tomto odkaze. Pro nejaktuálnější a nejpřesnější informace je vždy nejvhodnější obrátit se přímo na Celní správu země, do které exportujete.

A to je všechno, co ke správnému vyplnění celní dokumentace potřebujete.

Pokud máte zájem o další informace o přepravě, neváhejte nás kontaktovat.