Brexit

1.2.2020 opustila Velká Británie Evropskou unii. Z tohoto důvodu podléhají zásilky z Velké Británie celnímu řízení.

Velká Británie má s Evropskou unií dohodu, která říká, že pokud je na faktuře uvedena preferenční věta ve správném znění a zboží má původ z Velké Británie, pak bude hodnota cla snížena na 0 Kč.

Správné znění deklarace o původu:

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No „GB81234567897) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of UK preferential origin. British Furniture Ltd

Deklarace musí obsahovat:

  • EORI číslo britského vývozce
  • původ zboží UK
  • název vývozce na konci deklarace

Více informací naleznete na stránkách Celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/puvod-zbozi/aktuality/Strank...