Slovníček

JSD (Jednotný Správní Doklad)

JSD je doklad o propuštění zásilky celním úřadem. JSD je vystavováno pro firmy zdarma u zásilek nad 150 EUR.

SRDS (Super Reduced Data Set)

SRDS je zjednodušený celní doklad o propuštění zásilky celním úřadem. SRDS je vystavováno zdarma u zásilek do 150 EUR.
Na žádost dovozce může DHL Express pro zásilky s hodnotou do 150 EUR vystavit dovozní celní prohlášení (JSD) za poplatek 300 Kč bez DPH.

Clo

Clo je poplatek, který se odvádí státu a Evropské unii v případě, že je hodnota zásilky vyšší než 150 EUR. Jeho sazbu určuje HS Kód na základě druhu zboží (typ zboží, materiál, země původu apod.). Sazby cla lze najít v aplikaci celní správy Taric. Výše celní sazby položky je stejná pro všechny země Evropské unie.

Výpočet cla: Hodnota zboží + náklady na přepravu na hranice Evropské unie (od státu, který není v EU až na hranice EU) + další náklady placené do zahraničí (balné, handling, pojištění atd.)

DPH

DPH je poplatek, který se odvádí státu. Výše DPH je stanovena zákonem o DPH dle toho, do jaké kategorie zboží spadá. Sazby DPH jsou 21 % (většina zboží) a 12 % (převážně potraviny, potravinářské výrobky, léky a zdravotnické potřeby). U knih můžeme na celním úřadě zažádat o snížení DPH na 0% při dodání potřebných dokumentů (objednávka, platba a plná moc).

Více informací v zákonu o DPH https://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-235-2004-sb-o-dani-z-....

TARIC

TARIC je aplikace celní správy na zjištění HS kódu zboží, antidumpingové cla apod..

Naleznete jej na stránce: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/taric-cz.aspx

nebo můžete využít odkaz: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consult...

EORI číslo

EORI je identifikační číslo potřebné pro celní účely, které si musí zřídit jak soukromé osoby, tak firmy. Přiřazuje jej celní správa.

Soukromé osoby si jej musí vygenerovat pro každou zásilku zvlášť a to na odkaze: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/eoriadhoc.aspx

Firmám jej musí přiřadit celní správa a to buď žádostí přes internet na tomto odkaze: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/defau...
(celní úřad má na přiřazení až 14 dnů), nebo při osobní návštěvě celního úřadu (v tomto případě bývá EORI číslo standardně přiřazeno během jednoho dne).

Více informací naleznete na stránkách celní správy: https://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/eori/Stranky/defau...

Plné moci, POAS

Plné moci jsou potřeba proto, aby Vás mohlo DHL Express zastupovat v celním řízení.

U firem se zpravidla uzavírají při první zásilce přepravované přes DHL Express, a pokud nedojde ke změně informací o společnosti v obchodním rejstříku či uzavření učtu s DHL Express, pak jsou plné moci trvalé.

DHL Express má dva druhy plných mocí- přímou a nepřímou. Od firem se požaduje uzavřít oba druhy plných mocí. U soukromých osob je u většiny zásilek bráno jako zplnomocnění vyplnění našeho formuláře DHL4U. Avšak existují výjimky u určitých komodit (alkohol, jídlo apod.), kdy je potřeba od klienta vyplnit přímo danou plnou moc.

Nepřímé zastoupení (NPOA) standardní plná moc, potřebujeme ji ve většině případů, kdy se zásilka clí zjednodušeně.

Přímé zastoupení (PPOA) je potřeba jen u komodit, které jej vyžadují. Jedná se o „rizikové komodity“, jako např. zbraně, obrazy, vojenské vybavení apod. Obecně lze říci, že je potřeba u takových komodit, kde je nutné zásilku vyclít fyzicky na celním úřadě.

Existuje i jednorázová smlouva na dobu určitou pro živnostníky.

Tranzitní doprovodný doklad, TDD, T1

Tento druh clení se využívá v případě, kdy si firma nepřeje zásilku clít přes DHL Express. V tomto případě si klient zajistí jinou celní spedici, která mu zásilku vyclí na jím zvoleném celním úřadě či využije služeb svých vlastních celních deklarantů (má-li vlastní celní sklad). Daná spedice si může vybrat, na jakém celním úřadě si zásilku přeje vyclít. Zásilka je pak pod dokumentem T1 přepravena na místo určení. DHL Express musí být informována o ukončení tranzitu do lhůty, která je na tranzitním doprovodném dokladu uvedena (zpravidla do 3 kalendářních dnů) od jeho vystavení a propuštění zásilky pod T1 celním úřadem. Vystavení tranzitního doprovodného dokladu je zpoplatněno částkou 1.100 Kč bez DPH. Soukromé osoby nemají možnost využití tohoto způsobu celního odbavení.

Předávací protokol, PP

Předávací protokol se využívá, pokud si klient nepřeje proclít zásilku přes DHL Express. Zboží musí být vycleno na celním úřadě, pod který zásilka spadá (Praha Zdiby - Pražská 180, 250 66 Zdiby; Brno - Řípská 9,672 06 Brno; Ostrava Mošnov- Gen. Fajtla 372,742 31 Mošnov) a zboží zůstává v našem celním skladě do doby jeho proclení. Po ukončení celního řízení na celním úřadě je nutné zaslat na emailovou adresu celni@dhl.com dokument o proclení (JSD) s upřesněním, zda si klient přeje osobní odběr na naší pobočce (Ostrava Mošnov -, Areál leteckého Carga, modul 8; Brno - Letiště Brno-Tuřany, 627 00 Brno; Praha Zdiby - Parkerova 626, Klecany) v ten samý den, nebo doručení zásilky na adresu následující pracovní den. Předávací protokol je pro firmy zpoplatněn částkou 300 Kč bez DPH dle našeho ceníku. Pro soukromé osoby je vystavován zdarma.

Pokud je hodnota zásilky do 150 EUR, pak mají neplátci DPH možnost vyclít si zásilku sami přes celní stránku Celnička (https://celnicka.cz/cs). Do daného celního portálu příjemce zadá informace o zásilce z předávacího protokolu, tímto způsobem ji proclí a poté uhradí celní poplatky. Jakmile nám celní úřad předá informaci o tom, že je zásilka proclena (zpravidla nás celní úřad informuje v rámci 2-3 dnů od proclení a uhrazení celních poplatků) můžeme zásilku předat na doručení či případný osobní odběr, pokud by si to příjemce přál.

U plátců DPH či zásilek nad 150 EUR probíhá clení osobně na předem určených celních úřadech, kam zásilka spadá (viz první odstavec).

IOSS

IOSS je služba, kdy je zahraniční e-shop k platbě DPH registrován na území Evropské unie a své zboží tak již prodává i s DPH. Aby mohla být služba celním úřadem uznána, IOSS musí být zadáno do systému ze strany odesílatele při objednání přepravy. Je platná pouze pro zásilky pro neplátce DPH do 150 EUR. IOSS jinými slovy znamená, že při clení zásilky v České republice příjemce již DPH nehradí, jelikož jej odvedl při nákupu samotného zboží.

Servis DTP (Duties and Taxes Paid)

DTP je servis, díky kterému se odesílatel (popřípadě třetí strana) zavazuje, že uhradí veškeré celní poplatky, které vzniknou u clení zásilky, pokud je zásilka clena přes DHL Express. Tento servis musí být odesílatelem uveden na nákladovém listu. Plátci DPH si odvádějí DPH do účetnictví, DPH u plátců není přefakturováno odesílateli. Pokud u nás má firma nastavenou placenou službu Vyžádaný kontakt před proclením zásilky, pak je tento poplatek účtován příjemci, jelikož se jedná o nastavení dané firmy a nevztahuje se přímo k celnímu procesu dané zásilky.

Servis DTU

DTU je nejčastěji využívaný servis. Naleznete jej také na nákladovém listě a v tomto případě hradí celní poplatky příjemce zásilky.

Vyžádaný kontakt před proclením zásilky (placená avizace)

Je služba, kterou si u nás může nastavit pouze firma. Díky této službě společnost obdrží ke každé zásilce náš formulář DHL4U pro poskytnutí informací k celnímu řízení, příjemce si tak může zkontrolovat podklady od odesílatele před proclením zásilky a tím zamezit případné reklamaci. Placená avizace je zpoplatněna částkou 300 Kč bez DPH za každou takto nakontaktovanou zásilku. Zásilka není celně odbavena, dokud od příjemce nezískáme informace ke clení.