Zakázané zboží v síti DHL Express

 • Živá zvířata, včetně savců, plazů, ryb, bezobratlých, obojživelníků, ptáků, hmyzu, larev a kukel.
 • Lovecké (zvířecí) trofeje, části zvířat jako například slonovina, žraločí ploutve, zbytky zvířat nebo popel a vedlejší produkty živočišného původu spadající pod úmluvu CITES.
 • Lidské ostatky nebo popel.
 • Neražené drahé kovy (jakýkoliv cenný kov, obvykle ve formě cihel nebo slitků).
 • Hotovost (zákonná platidla – bankovky, mince).
 • Volně ložené drahokamy a polodrahokamy (broušené nebo nebroušené, leštěné i neleštěné).
 • Celé střelné zbraně, munice, výbušniny, zbraně poháněné stlačený, vzduchem, imitace a repliky střelných zbraní.
 • Nelegální zboží jako například padělané zboží, narkotika.
 • Dále majetek, jehož přeprava je zakázána jakýmkoliv zákonným předpisem či nařízením jakékoliv federální, státní vlády, či místní samosprávy v jakékoliv zemi, do které nebo přes kterou se zásilka přepravuje.
 • Radioaktivní látky.
 • Toxické plyny.
 • Infekční látky klasifikované do kategorie A.
 • Jiné nebezpečné zboží, které převyšuje limity omezeného množství ADR.

Více informací naleznete na: https://www.dhlproeshopy.cz/blog/clanek/zakazane-zbozi-v-siti-... .