Společnost DHL představuje White Paper Logistics of the energy revolution

Dopady změny klimatu jsou stále viditelnější a vlády a společnosti zvyšují své úsilí o redukci emisí CO2. Právě proto prochází energetika obdobím transformace. Odklon od dodávek energie z fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům ovlivňuje nejen strategie energetických společností, ale dramaticky změní také dodavatelské řetězce.

White Paper poukazuje na to, jak důležitá bude pro úspěch energetického přechodu přeměna logistiky. DHL identifikovala pět klíčových oblastí, které jsou zásadní pro energetickou transformaci:

  • spolupráce
  • práce end-to-end
  • dohledatelnost a digitalizace
  • identifikace přenositelných dovedností z obdobných průmyslových odvětví
  • sledování udržitelných logistických řešení.

To znamená, že dodavatelské řetězce musí být transformovány na více úrovních.
Logistika je významným spotřebitelem energie a producentem emisí CO2. Jak však ukazuje tato zpráva, je také kritickým faktorem pro energetickou transformaci. Klíčem k dosažení úspěchu bude plánování pro budoucnost a řešení logistických problémů.

Zpráva je ke stažení zde: