Udržitelnost

Jako přední poštovní a logistická společnost se snažíme spojovat lidi a zlepšovat jejich životy. Věříme, že ochrana životního prostředí je toho nedílnou součástí. Do roku 2030 investujeme 7 miliard eur do čistého provozu, abychom do roku 2030 snížili naše emise pod 29 milionů tun.

MISE 2050: NULOVÉ EMISE

Světové společenství si stanovilo cíl omezit globální oteplování na méně než dva stupně Celsia. Jako přední poštovní a logistická společnost hodláme zajistit, aby naše podnikání bylo udržitelné. Abychom logistický průmysl nasměrovali k udržitelné budoucnosti, usilujeme o dosažení nulových emisí do roku 2050. Chceme toho dosáhnout pro naše zákazníky a společně s nimi.

NAŠE PORTFOLIO PRODUKTŮ A ŘEŠENÍ GOGREEN

  • Čistá paliva a technologie: Dekarbonizace logistických služeb pomocí udržitelných paliv a nízkouhlíkových technologií.

  • Kompenzace: Kompenzace emisí uhlíku prostřednictvím certifikovaných projektů na ochranu klimatu.

  • Efektivita: Předcházení emisím uhlíku prostřednictvím optimalizovaného dodavatelského řetězce a energeticky účinných technologií.

  • Oběhové hospodářství: Snížení spotřeby materiálu, energie a odpadu prostřednictvím udržitelných obalů, recyklace a řešení pro nakládání s odpady

DHL GOGREEN SERVICE

V současné době se stále častěji hovoří o ekologické udržitelnosti a odpovědnosti podniků. Toto téma je pro nás důležité již od roku 2008, kdy jsme poprvé spustili službu DHL GOGREEN. Jedná se o celosvětový program společnosti DHL, který vám pomáhá kompenzovat emise uhlíku vzniklé při doručování každé vaší zásilky za pouhých 0,10 EUR za kilogram (nebo za zásilku do 1 kg). Jménem našich klientů investujeme tyto prostředky do projektů celosvětového významu na kompenzaci a neutralizaci škodlivých emisí.

CERTIFIKÁT SGS

Využíváním uhlíkově neutrální služby DHL GOGREEN obdržíte každý rok oficiální certifikát o množství kompenzovaných emisí uhlíku, který vydává společnost SGS a který potvrzuje váš odpovědný přístup k jednomu z nejzávažnějších globálních problémů.

VAŠE KONKURENČNÍ VÝHODA

Řekněte svým partnerům a zákazníkům, že používáte uhlíkově neutrální dodávky, a nahrajte na své webové stránky certifikát vydaný mezinárodně uznávanou institucí - nezpochybnitelné osvědčení o vašem odpovědném přístupu k přírodě. Tímto způsobem nejen uvedete společensky odpovědný postoj své značky, ale také ji postavíte na vyšší úroveň - odlišíte se od konkurence a poskytnete zákazníkům další motivaci při výběru mezi srovnatelnými výrobky nebo službami.

ZJISTĚTE VÍCE O DHL GREEN LOGISTICS zde.